Konfliktuskezelő csoport

 

A ma tüskéi holnap virágok lesznek.”

 

Amíg az ember ésszerűen viselkedik, főlényben van, ha valamilyen okból kifolyólag lecsökken az ésszerűség mértéke a viselkedés irányításában, alacsonyabb tudatszintre kerülünk, ami a viselkedésünk ösztönszerű irányításához vezet, és olyan helyzetekben találjuk magunkat, melyeket nem értünk, kellemetlenek a számunkra, vagy esetleg többször ismétlődnek az életünk során.

 

" Ha igazad van, megengetheted magadnak,hogy megőrizd a nyugalmad. Ha nincs igazad, nem engetheted meg, hogy elveszítsd." (Gandhi)

 


Mindennapjaink interakcióit áthatják a súrlódások, az eltérő nézetek, vagy akaratok ütközései, a meg nem értésből fakadó összezördülések. Sajnos ez elkerülhetetlen a családban, barátok között és a munkahelyen egyaránt. Viszont mindegyik színtéren más és más a konfliktusok megoldása; nem lehet ugyanabból a megközelítésből nekifutni egy szülő-gyermek és egy főnök-beosztott vitának.

A konfliktusok forrása sokféle lehet. A kirobbanás okai, indítékai mindig speciálisak.

A csoport tagjai megtanulják a nehéz, nem ritkán indulatoktól fűtött helyzetek kezelését, az érzelmek, vélemények, sokszor előítéletek problémamegoldó erővé alakítását, és gyakorolhatják az asszertív viselkedést.


Az asszertivitás lényege önmagunk és környezetünk elfogadásából ered. Valójában azt jelenti, hogy az egyén saját érdekeit a környezettel összhangban érvényesíti, ami csak megfelelő önismeret, önelfogadás birtokában, és mások reális érdekeinek figyelembe vételével történhet.

Lehet úgy viselkedni az élet feszült pillanataiban is, hogy őszintén kifejezhessük érzéseinket, ugyanakkor ne bántsuk meg a másikat. A magabiztos magatartással arra törekszik az ember, hogy mindkét fél érdekeinek figyelembe vételével nyertes-nyertes megoldást vagy kölcsönös kompromisszumot találjon.

Az asszertivitás az agresszív és passzív viselkedés közti egészséges átmenetet képviseli, amikor nem bántjuk a gyengébbet és nem hódolunk be az agressziónak sem.

Akiből hiányzik a magabiztosság és másoknak alávetve éli az életét,

 • fokozatosan elveszti önbecsülését, majd feladja a változás reményét is.
 • őszintétlen légkörben él, hiszen igazi érzéseit mindig leplezi.
 • abból az alávetettség felőrli a szeretetet, bizalmat és az intimitás képességét.
 • valódi érzelmei elfojtásával külső kapcsolati és belső pszichoszomatikus zűrzavart okoz.

A tréning alapja a magabiztosságot sugalló viselkedés elemeinek megismerése és gyakorlása,

 • a magabiztos fellépés elsajátítása,
 • a célszerűtlen, kevésbé hatékony viselkedés felismerése és módosítása,
 • a NEM-et mondás képességének megtanulása,
 • az őszinte, önérvényesítő érzelmek kifejezése.


Érintett témák a konfliktuskezelés során:

 • Önismeret, ökontroll szerepe viselkedésünk irányításában
 • Önérvényesítés, az asszertivitás fejlesztése
 • Belső erőforrások elérése
 • Stratégiai gondolkodás
 • Az összefüggések meglátása – rendszerszemléletű gondolkodás
 • Verbális, nonverbális eszközök
 • Tudatos és hatékony  kommunikáció

Hogyan kerültem ebbe a helyzetbe?
Mit tudok kezdeni ezzel a helyzettel?
Honnan ismerős és mit üzen ez nekem?

Ilyen és ehhez hasonló kérdések megválaszolásával a hogyanok és a miértek megértéséhez nyújtanak segítséget a kiscsoportos foglakozások, melyek során felismerhetővé és- új megvilágításba kerülve -, megoldhatóvá válnak kapcsolati konfliktusok, kommunikációs zavarok. A csoport érzelmileg elfogadó, biztonságot nyújtó légkörében új viselkedési módok kipróbálására és begyakorlására van lehetőség.
 

Elege van a  hétköznapok harcaiból? Konfliktus helyzeteiben sikeresebben szeretné menedzselni magát ?

  Adjon esélyt magának!

Hívjon és jelentkezzen a csoportba!

Tel: 06-30-2982425