Módszertár

A sikeres együttműködés feltétele a  biztonságot és teljes elfogadást adó kapcsolat , melyben a kívánt változás megtörténhet.

Az alábbi módszerek csak eszközül szolgálnak egy-egy problémás élethelyzet felismeréséhez, kibontásához vagy átdolgozásához:

 • KIP( Katathym Immagináció)
 • NLP (NeurolingvisztikaiProgramozás)
 • Pszichodráma
 • Családállítás
 • Relaxáció

 

KIP

A KIP (katatim imagináció) Leuner nevéhez fűződik. Módszerének lényege, olyan önmegismerő út, melynek minden szakasza rekreatív és terápiás hatású.  A megjelenő vagy megidézett belső képeken végzett munka, a képek  alakítása, transzformálása, továbbvitele lehetővé teszi a személyiség fejlődés során létrejövő hiányok feltöltését, hibás működések átalakítását. A megjelenő képek, szimbólumok hidat képeznek a terapeuta és a személy közötti interakcióban a kívánt változás szolgálatában.

Valójában az én építését jelenti különleges tudatélményekre alapozott munkával.

Érzelmi szinten szimbolikus vágyteljesítés (elfogadás, feldolgozás, bűnhődés, jutalmazás) indulatelvezetés és mikro katarzisok mehetnek végbe.

Kognitív szinten a régi összefüggések új értelmezése, újraélése, visszaidézése, átdolgozása révén elérhető tudatosítás történik.

Viselkedési szinten pedig konfrontáció, megerősítés, próbacselekvések során új viselkedésminták alakíthatók ki. A páciens rátalál a játék, a szimbolikus gondolkodás kreativitást fokozó elemeire, amivel meggyorsíthatja önmegértését, személyisége kiteljesedését.

 A segítő helyzet védett, képzeleti világában félelem - és a reális történésekkel járó következmények nélkül tehetjük átélhetővé, feldolgozhatóvá a fejlesztendő területeket egy úgynevezett rekonstrukciós (újraalakító) folyamat révén.

Nagyon jó eredménnyel alkalmazható ez a  technika a szociális szorongás, pánik, depresszió, lámpaláz, teljesítményblokk, pszichovegetatív – pszichoszomatikus tünetek (álmatlanság, fejfájás „ideges” szervi panaszok, magas vérnyomás, táplálkozási zavarok) stb. tüneteinek enyhítésére,  a valóságrekonstrukciós és próbacselekvési funkcióit használva  célzott viselkedésmódosításhoz.

A módosult  tudatállapotban a tudatalattink nagymértékben hozzáférhető és felettébb aktív.
Erickson szerint: a tudattalan sokkal okosabb, mint mi magunk, hisz a jéghegy a tudattalan és a jéghegynek csupán a csúcsa a tudat. 

A cél, hogy a folyamat során hozzásegítsem Önt, hogy megtalálja és elérje a belső tudattalan erőforrásait, vagy nem tudatos tapasztalati mintáit, képességeit, melyek megélésével és aktuális alkalmazásával leküzdheti aktuálisan megjelenő problémáit.
Az aktualizálás mind képességfejlesztést, mind új alkalmazkodási mintát jelent. Minden új komplex tapasztalás növeli a személyiség rugalmasságát, kreativitását és fejlődését.
Talán nem is tudjuk, de napközben többször is megtörténik velünk, hogy autohipnózisban vagyunk, csak nem tudjuk, hogy tudjuk. Tudniillik, transzban vagyunk akkor is, ha elmélyülünk valamilyen számunkra fontos dologban, munkában, olvasásban, egy jó filmben. 

A módszer előnyei:

 • testi érzékszervi élmények könnyen hozzáférhetők
 • a képzeleti, kreatív teljesítmény fokozódik
 • az érzelmek könnyebben mobilizálhatóak
 • a rejtett problémakör jobban megközelíthető

E technikák integratív használata növelik változást támogató folyamat hatékonyságát.
Mint módszerkombináció felhasználható azoknál, akik jelentősebb változásokat, sikereket szeretnének elérni életükben, mert  gyorsabb és hatékonyabb fejlődés érhető el. Különös jelentőségű azoknál, akik elégedetlenek jelenlegi helyzetükkel, teljesítményükkel a magánéletükben, karrierben, üzleti életben vagy sportteljesítményben.

NLP – Neurolinguisztikai Programozás

Megalkotói John Grinder és Richard Bandler.  Az elnevezést a következő elemek összessége adja:

 • Neurológia -  A központi-, perifériás idegrendszer kompatibilis, mindenkinél hasonló - a gondolkodás és viselkedés alapjául szolgáló - idegrendszeri folyamatait jelöli.
 • Lingvisztika – Az idegrendszeri folyamatokat rendszerező, értelmező nyelvre utal, amely - mint kódrendszer - kommunikációs lehetőséget biztosít.
 • Programozás – A fenti folyamatok leírható egységekre való bontásával a folyamat reprodukálható és célszerűen kombinálható, alakítható.

Az NLP nem objektív igazságra, hanem szubjektív hasznosságra, eredményre törekszik. A világról és önmagunkról alkotott térképeink módosításával könnyen és természetesen alakíthatjuk át viselkedésünket, gondolkodásunkat, érzelmeinket és érintkezésünket. Így olyan célokat tűzhetünk ki, amelyek kibontakoztathatják valódi lényünket, és ugyanakkor egyensúlyban vannak környezetünkkel is. Megtanulhatjuk úgy formálni belső világunkat, hogy elérhessük  igazi vágyainkat.

Az NLP segítségével bejárhatjuk az emberi változás birodalmát.

Önfejlesztő eljárásokban, személyiség- és szervezetfejlesztésben és az üzleti életben használhatjuk.

 

Pszichodráma

Intenzív hatású pszichoterápiás módszer, melyet általában csoportos keretek között alkalmazunk. Intenzív, mert minden jelenlevőre hatással van. Egy olyan módszer, ahol a szavak helyett a mozgásé, a gesztusoké és a cselekvésé a főszerep. Először eljátsszuk, átéljük, átérezzük, és csak ezután fordítjuk szavakba a történést.

A  gondolat - érzelem - cselekvés szintjein történő transzformációk az egész személyiségben hoznak létre változásokat.
A főszereplő által felkínált traumatikus helyzetet, eseményt megjelenítve újrajátsszuk.

A játék során - a szerepcsere technika alkalmazásával- lehetőség van belebújni a többi szereplő bőrébe, átélni, átérezni, megérteni az ő motívumaikat is. Ezáltal gazdagodik és tágul a kép,és ezáltal válik  lehetővé új szempontok és lehetőségek felismerése és meglátása az adott  problemetikus helyzettel kapcsolatban. Ezt követően a különböző szerepeket elvállaló társak visszajelzésének segítségével kerül feldolgozásra a közösen megtapasztalt helyzet, mellyel a főszereplőt segítve tud közelebb jutni a  számára problémás esemény megértéséhez, és meglátni a lehetséges megoldásokat a kockázatmentes és  bizalmi légkörben.

 

Családállítás 

A Bert Hellinger nevéhez fűződő családfelállítás módszere egyre népszerűbb azok körében, akik lelki egyensúlyuk, harmóniájuk megteremtése, vagy visszaállításának érdekében hajlandók szembenézni múltjuk árnyékosabb területeivel is. Aki a családállítás módszerével ismerkedik, olyan fogalmakkal találja magát szembe, mint morfogenetikus mező, családenergetika, családlélek, rend, képviselő.

Hellinger sok éves tapasztalatai alapján megfigyelte, hogy  őseink életeseményei,szokásai, szemléletmódja tudattalanul befolyásolják a jelenleg élők döntéseit, viselkedését.

A családi lelkiismeret őrködik a  Rend felett, mely törvényeken keresztül nyilvánul meg:

Az "Odatartozás", vagy egység törvényén: Senki nem hiányozhat, akinek joga van a családhoz tatrozni.

Az Érkezés törvényén, mely szerint mindig az előbb születettnek van elsőbbsége.

A Kiegyenlítődés törvényén, mely mindig szenvedés útján történik.

Az Adás-kapás törvényén.

Az őseink a gyökereink, akiktől az Élet felénk áramlott. Aki nem tudja a szüleit  elfogadni, az az élete gyökeréhez nem tud megfelelően kötődni és saját életében valószinűleg kapcsolati problémákat él meg. Az  elutasítás odaragaszt, míg az elfogadás szabaddá tesz és lehetővé teszi, hogy kezdjek az életemmel valami jót.

 

Relaxáció

A középkori francia szóból „relaxation” ered, melynek jelentése elengedni a rabot – milyen találó is egy gúzsba kötött állapotra!
Szakkifejezésként összefoglaló elnevezése azoknak a különböző technikájú pszichofiziológiai, pszichoszomatikus, önszabályozó, önlazító módszereknek, melyekben a testi lazulás – lazítás a pszichikus egyensúly helyreállítását, a pszichofiziológiai folyamatok rendeződését, a személy egészségesebb életvitelét szolgálja. A relaxáció előfeltételét és alapját képezi a belső képekkel, szimbolikus megjelenítésekkel dolgozó segítő munkának az  imagináció és a  hipnózis során is.